Official Portal

1461187 736120143083463 1950774883 n CENTER FOR SPORTS AND CULTURE

                  

BACKGROUND

Sports Center establishment is throught proposal to establish of UMP Sports Center in MPPU Bilangan 15/2008(5) Proposal.Commitee members agree to the establishment of UMP Sports Center as a center and to function as :

  1.  Manintenance of sports facility and recreation in UMP.
  2.  Coordinate and organize all sports and recreation activities specially to students and staff of UMP.
  3. To promote activity and sports culture and recreation in UMP.

Support By ;

  1. Surat KPT.N.660.3/1(2) bertarikh 24 mac 2008 bertajuk Penstrukturan dan Naik Taraf Pusat Sukan IPTA.
  2. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan (JKPS) Siri 3 Bil.2/2005 bertarikh 31 Mac 2005 yang di Pengerusi oleh YAB Timbalan Perdana Menteri bagi perkara 4.3 Kertas Kerja III - Pembangunan Sukan di Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang dibentang oleh Ketua Pengarah Pengajian tinggi,KPT.

 

 

Dikemaskini pada:22 Febuari 2018 .

Tags: latar belakang pusat sukan ump,, pusat sukan ump,